2 februari 2015

Merken worden media, media worden merken? Echt waar?

In de categorie ‘boutades’ is deze een veel opgemerkte. Toch zijn er wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Waarin verschilt een mediamerk van een merk? Beiden zijn adverteerders, beiden werken actief om een soort aanhang te verkrijgen. Je mag dat ‘fanship’, bereik, supporters, of community noemen, dat maakt  verder niet veel uit.

Het verschil ligt hem misschien in de manier waarop ze die community trachten te bouwen, te doen groeien. Bij  mediamerken gebeurt dat  hoofdzakelijk vanuit de  eigen, geproduceerde content.  Dat is ook hun reden van bestaan. Content die als enig of eerste doel, het entertainen en engageren van een definieerbare groep mensen heeft. Succesvolle mediamerken groeien daardoor na verloop van tijd uit tot ‘communities’ waarbij de content als bindmiddel werkt. Een adverteerdersmerk doet dat vanuit een product of service, en vanuit de ‘branding’ van dat product.

Om het simpel te maken: Flair als mediamerk  richt zich op een bepaald segment van de jonge vrouwen door een content strategie die daar volledig is op afgestemd. Als Flair adverteert op radio of TV, dan doet ze dat als adverteerdersmerk en probeert ze voor een stuk om haar core values  naar voor te brengen.

Content heeft bij adverteerdersmerken een andere finaliteit. Hoe gesofistikeerd ook de content strategie, voor een groot gedeelte heeft het te maken met een stuk vindbaarheid, met het opvoeren van de relevantie van een merk in het bestaan en het leven van een doelgroep. Denk aan consumerplatformen zoals Yunomi: nuttigheid, relevantie en content. Maar zijn dat even sterke communities als bijvoorbeeld Libelle?

Content heeft bij adverteerders veel te maken met de focus op wat Google ooit het ‘Zero moment of truth’  heeft genoemd. Daar creëer je geen community mee.  Dat mag  overigens ook nooit de ambitie zijn.

Succesvolle merken weten dat ze geen echte community kunnen bouwen rond hun merk. Ze kunnen een ‘Love Mark’ worden, ze kunnen een succesvol icoon worden, ze kunnen behoren tot de attributen van een community, maar het is een erg bizar gegeven om de Gillette clan te bouwen, of de Absolut aanhang.

Merken moeten werken naar de aanvaarding van hun merk door een community. Het mooiste en sprekende voorbeeld is Red Bull, dat zich openstelt voor de categorie van de ‘extreme sports and fun’ en daar ook in geaccepteerd wordt. ‘Leading by example’ is het ordewoord.

Laat ons dat doortrekken. Merken die standhouden, begrijpen dat ze op een proactieve manier geaccepteerd kunnen worden door communities. Daar moet  dan ook de focus liggen.

Daarom is het tijd voor mediamerken om hun denken en handelen aan te passen.  Precies omdat de eerste focus van mediamerken en hun content was om die community wel te bouwen. Ze hebben daardoor de unieke mogelijkheid om de relatie met hun communities aan te halen en te versterken, zowel online als via experience marketing kanalen.

Voor de merken is het een unieke kans om zich in te schrijven in dat veel rijkere verhaal. Een verhaal dat niet meer slaat op ‘endorsement’ en ‘payed media’ alleen, maar waarbij juist de extra dimensie van ‘earned’ en zelfs ‘shared media’ voor de meerwaarde zal zorgen.

De steriele, niet werkende contentstrategie mikt op zieltjes en ‘likes’ winnen. De succesvolle strategie mikt op meerwaarde en engagement. Laat dat het brandpunt zijn waar beiden elkaar kunnen ontmoeten. Als vanzelf ga je dan ook meer evenwicht krijgen in ‘branding’ en conversie inspanningen, waardoor de content strategie van (adverteerders-)merken ook een stuk relevanter zal worden.

De consument krijgt dan immers echt meerwaarde binnen zijn ‘customer journey’ beleving. Daar worden we allemaal beter van. Wie wil dat niet, een perfect huwelijk?